Biržas cena + tirgotāja pakalpojumi

Elektrība/Gāze tiek iegādāti par Biržas aktuālam cenām + tirgotāja pakalpojumi (iekļaujot balansēšanu).

- Biržas cena mainās katru stundu/dienu;
- Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
- Nav pirmstermiņa līguma laušanas maksas.
- Cenā nav iekļautas Operatora izmaksas;
- Cenā nav iekļauti nodokļi.

Saņemt piedāvājumu

Aktuālā infromācija par elektroenerģijas biržas cenām

Aktuālā infromācija par GET Baltic gāzes  biržas cenām

Līguma nosacījumi

OIK un AS Sadales tīkls tarifi

GASO tarifi


SIA "Impuls Group"
Reģ. nr. 40003809827
Rīga, Balta iela1B, LV-1055 .

e-pasts: energy@impulsenergy.lv