Līguma noslēgšanas procedūra:

1) Līgums tiek noslēgts par Jūsu izvēlēto piedāvājumu;
2) Līdz 15. datumam mēs informējam operatoru par noslēgto līgumu;
3) Līgums stājas spēkā no nākamā mēneša 1.datumā;
4) Katru mēnesi 5-7.datumā Jūs saņemsiet rēķinu par resursu un pakalpojumiem.


Saņemt piedāvājumu un Līguma formu

Līguma termiņi un izbeigšana:

a) Kombinēts iepirkums:

- Fiksētā daļa tiek noslēgta uz noteikto laiku;

- SPOT daļa - tiek noslēgta uz nenoteikto laiku;

- Tiek piemērota pirmstermiņa izbeigšanas maksa.


b) 100% SPOT 

- Līgums tiek noslēgts uz nenoteikto laiku;

- Līgumu var izbeigt jebkurā laikā, informējot par to 30 dienas iepriekš;

- Nav papildus izbeigšanas maksas.


c) 100% FIX 

- Līgums tiek noslēgts uz noteikto laiku;

- Tiek piemērota pirmstermiņa izbeigšanas maksa.

SIA "Impuls Group"
Reģ. nr. 40003809827
Rīga, Balta iela1B, LV-1055.

e-pasts: energy@impulsenergy.lv