Elektroenerģijas un Gāzes tirgotājs, kas īsteno elastīgumu, pārvaldot enerģijas resursa iegādi, izmantojot visas tirgus iespējas.

Saņemt piedāvājumu 


Biržas Cena 

- Biržas cena + tirgotāja pakalpojumi;

- Biržas cena mainās katru stundu;

- Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;

- Nav pirmstermiņa līguma laušanas maksas.

Kombinēta Cena

- Biznesa klienti var iepirkt daļu no enerģijas par fiksēto cenu (Bāzes Enerģiju) un daļu par biržas cenām;

- Katram klientam ša daļa ir individuāla, atkarībā no patēriņa apjoma un patēriņa grafika;

- Jūs varat dinamiski fiksēt dažadus apjomus dažadiem periodiem.

100% Fix Cena

- Fiksēta cena visu līguma termiņa laiku;

- Cenu var fiksēt uz termiņu līdz 3 gadiem;

- Pasargā no biržas cenu svārstību riska;

- Viegli plānot izdevumus ilgtermiņā.

Ražotājiem

- Ražotājiem mēs piedāvājam pardot saražotu enerģiju par visizdevīgākajām cenām un formam;

- Papildus piedāvājam ražošanas planojumu.

SIA "Impuls Group"
Reģ. nr. 40003809827
Rīga, Balta iela1B, LV-1055 .

e-pasts: energy@impulsenergy.lv